top of page

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน ให้ท่านล็อคอินเข้าสู่ระบบของท่านก่อน แล้วทำตามขั้นตอนตามภาพ

คลิกที่เมนู ตั้งค่าบัญชี เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัว

change-password1.webp

หน้าข้อมูลส่วนตัวให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

change-password2.webp

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนและใส่รหัสความปลอดภัย จากนั้นกด ถัดไป

change-password3.webp

กดปุ่ม ส่งรหัส OTP รอรับข้อความรหัสจากมือถือของท่าน แล้วกรอกลงช่องเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

(ถ้าไม่ได้รับ SMS สามารถกดส่งรหัสยืนยันใหม่ได้)

change-password4.webp

เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ด้านล่าง

change-password5.webp

กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน และใส่รหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน เป็นอันสำเร็จ

change-password6.webp
bottom of page