top of page

วิธีการถอนเงินออกจากระบบ

เพื่อป้องกันการผิดพลาด ท่านควรตรวจสอบเลขที่บัญชี, ชื่อ-สกุล, ยอดเงิน ทุกครั้งก่อนทำรายการ

เมื่อผู้เล่นทำการ login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านคลิกที่เมนู ถอนเงิน

withdraw1.webp

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน จากนั้นกดถอนเงิน ใส่หมายเหตุของท่านถ้ามี (ไม่บังคับ)

withdraw2.webp

เมื่อเสร็จแล้ว รอดำเนินการ จะมีสถานะแจ้งเตือนเมื่อรายการเรียบร้อยแล้ว

*หากพบว่าการถอนเงินของคุณล่าช้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า*

withdraw3.webp
bottom of page